BluEvolution 82

Profil

Stavebná hĺbka 82 mm

KONŠTRUKCIA

6 komorová konštrukcia s hrúbkou krídla a rámu 61mm

FAREBNÉ PREVEDENIE

Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL

KOVANIE

Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First

TESNENIA

Tri vymeniteľné tesnenia

Vlastnosti
Tepelná izolácia Uw = 0,77 W/m2K*
Akustická izoláciado 48 dB
Trieda odolnostiWK1 a WK2

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI