BluEvolution 92

Profil

Stavebná hĺbka 92 mm

KONŠTRUKCIA

6 komorová konštrukcia

FAREBNÉ PREVEDENIE

Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL

KOVANIE

Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First

TESNENIA

Tri tesnenia

Vlastnosti
Tepelná izolácia Uw = 0,86 W/m2K*
Akustická izoláciado 48 dB
Trieda odolnostiWK1 a WK2

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI