EkoSun 6

Profil

Stavebná hĺbka 81 mm

KONŠTRUKCIA

6 komorová konštrukcia

FAREBNÉ PREVEDENIE

Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL

KOVANIE

Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, kovanie na ochranu pred vlámaním

TESNENIA

Dve tesnenia

Vlastnosti
Tepelná izolácia Uw = 0,8 W/m2K*
Akustická izoláciado 46 dB
Trieda odolnostiWK1 a WK2

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,7 W/m2K TGI