VD-68 DREVO

Profil

Stavebná hĺbka 68 mm

KONŠTRUKCIA

Jednorámová konštrukcia s hrúbkou krídla a rámu 68 mm

FAREBNÉ PREVEDENIE

Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL

KOVANIE

Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First

TESNENIA

Tri vymeniteľné tesnenia

Vlastnosti
Tepelná izolácia Uw = 1,14 W/m2K*
Akustická izolácia do 44 dB

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K TGI