Atypické žalúzie

Atypické žalúzie sú moderným doplnkom interiérov domov a montujú sa na okná v atypickom prevedení. Atypickú žalúziu je možné vyrobiť vo všetkých prevedeniach s výnimkou medzisklenej žalúzie. 

Zameranie atypických žalúzií je podobné ako u iných typov s tým rozdielom, že musia byť uvedené rozmery každej strany zasklenej plochy, viď obrázok. Pri zameraní šírky uvedieme šírku od gumičky po gumičku. Pri zameraní výšky postupujeme podobne, uvedieme rozmer od gumičky v hornej časti, až po koniec zasklievacej lišty v dolnej časti. Strana ovládania je obmedzená- obvykle na najnižšie miesto rámu – nosníka (možnosti ovládania sú uvedené pri možných verziách vyhotovenia).