Vertikálne žalúzie

Vertikálne žalúzie sú nezameniteľným bytovým doplnkom všade tam, kde sa kladie vyšší dôraz na estetický dojem interiéru.

Vertikálne žalúzie sa montujú pred okno. Zameriavajú sa individuálne podľa potreby zákazníka: 

šírka – okno s presahom do 15cm 
         – celá stena, kde je umiestnené okno 

výška – po parapetnú dosku prípadne radiátor 
          – po zem 

montáž – na strop 
             – na stenu – konzola

Maximálna šírka vertikálnej žalúzie je 6000 mm, ale vzhľadom na možné komplikácie s ovládaním odporúčame použiť variantu dvoch žalúzií s ovládaním po stranách a prekrytím látky uprostred. Vertikálne žalúzie vyrábame aj pre atypické okná. 

Vertikálne žalúzie musia byť namontované už do hotových interiérov. Nesmie sa montovať do prašného a vlhkého prostredia. S ovládaním manipulujte opatrne, stále kolmo na horný nosník, aby nedošlo k poškodeniu ovládacích častí.