Kovanie ROTO


Okná a dvere otvárajú priestory, ale zároveň i zaisťujú ochranu. Kovanie teda v podstate vytvára rozhranie medzi interiérom a exteriérom. Kovanie Roto zohľadňuje v rámci svojho riešenia všetky dnes diskutované parametre, ktoré by mali stavebné výplne garantovať a síce bezpečnosť, úsporu vykurovacej energie a komfort.

Zariadiť, aby sa okná samé sklopili a následne opäť plnohodnotne uzavreli, docieliť správneho vetrania vrátane prepojenia s klimatizačnou jednotkou popr. vykurovacím systémom budovy, alebo efektívne zabezpečiť okná proti vlámaniu s možnosťou signalizácie na poplachovú centrálu? Riešenie Vám už dnes ponúka výrobný program firmy Roto Frank AG.

Stavebné kovanie firmy Roto sa za dlhé desaťročia stalo v celosvetovom meradle synonymom nepretržite inovovaného, individuálneho a bezpečného systémového riešenia. Na vývoji všetkých komponentov sa podieľa tím konštruktérov a inžinierov, ktorí patria vo svojom odbore k tým najlepším.

Pre okná:
 • okenné kľučky
 • parapety
 • tesniace pásky, silikóny
 • okenné otvárače
 • odvodňovacie krytky
 • zátky
 • plastové rohy
 • záslepky kotviacich skrutiek
 • sklopné závesy
Pre vchodové dvere:
 • hliníkové prahy
 • sendvičové panely
 • dverné závesy
 • kľučky a madlá
 • dverné zatvárače
 • panikové kovania
 • zámkové vložky
 • elektrický otvárač dverí
 • pancierové priechodky
 • kontaktné prechodky
 • vchodové zaisťovače
Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok Obrázok
© 2020 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené.